26.6 C
Bangkok
วันพุธ, กุมภาพันธ์ 26, 2020
หน้าแรก แท็ก แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

แท็ก: แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ตัวอย่างแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)

จากการที่ถ้าครูจะขอขอเลื่อนวิทยฐานะ ว21 นั้น จะต้องมีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (วฐ.2) ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จะทำในภาคเรียนที่ 1 เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้คำแนะนำในการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานสำหรับภาคเรียนที่ 2...

MOST POPULAR