26.6 C
Bangkok
วันพุธ, กุมภาพันธ์ 26, 2020
หน้าแรก แท็ก เชี่ยวชาญ

แท็ก: เชี่ยวชาญ

ผลงานทางวิชาการ ทำตามนี้ไม่มีตก (ข้อสังเกตจากการตรวจผลงานทางวิชาการของ ดร.บุญลือ ทองอยู่)

ข้อสังเกตจากการตรวจผลงานทางวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ (ดร.บุญลือ ทองอยู่ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ข้อสังเกตความก้าวหน้าในทางวิชาการ การส่งผลงานทางวิชาการมีผู้ผ่านเป็นจำนวนมากขึ้น แต่เมื่อคิดเป็นร้อยละแล้วถือว่ายังผ่านน้อยอยู่มาก ข้อสังเกตในการทำผลงานแล้วไม่ผ่านระดับ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ คือ เนื้อหาไม่ถูกต้องเป็นตัวสำคัญ จะทำวิจัย หรือ ประเมินเรื่องใด ก็จะมีเนื้อหาในเรื่องนั้นทั้งสิ้น หลักวิชาไม่แม่น ผลงานทางวิชาการต้องถูกหลักวิชาการ องค์ประกอบที่ทำให้ผลงานวิชาการผ่าน (รวบรวมจากการตรวจผลงานทางวิชาการ ทั้งสายครู ก.พ. และมหาวิทยาลัย ประมาณ 15 ปี...

MOST POPULAR