30.8 C
Bangkok
วันจันทร์, เมษายน 6, 2020
หน้าแรก เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ขั้นตอนการส่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  1. ให้ส่งผลงานมาทาง inbox ในเพจ ผิดเป็นครู https://www.facebook.com/WrongIsTeacher/inbox
  2. แอดมินจะทำการเผยแพร่ผลงานลงใน เว็บไซต์ ผิดเป็นครู ให้ท่าน ประมาณ 3-7 วัน
  3. สามารถตรวจสอบการเผยแพร่ผลงาน ได้ที่ เว็บไซต์ ผิดเป็นครู >> เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้องจอง
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสังคมศึกษา
หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

MOST POPULAR