เพิ่มเพื่อน

ในบทความนี้เราได้ทำการรวบรวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ ที่สามารถนับชั่วโมงการอบรม ในการทำวิทยาฐานะแบบใหม่ ได้ ไว้ให้คุณครูสามารถที่จะเลือกอบรมหลักสูตรที่สนใจ และจะอัพเดตหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ฟรีๆ ไว้ที่นี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนครูทุกท่านนะครับ

รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงอบรม ว21 ได้

หลักสูตรการอบรม

  1. หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา

แนะนำหลักสูตร

พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้สอนเพศวิถีศึกษาทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ลิงก์เข้าอบรม

http://cse-elearning.obec.go.th/

Comments

comments