เทคนิคการอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย จากประสบการ์ณจริงของคนที่สอบติดทั้ง 2 ครั้ง

วันนี้ผิดเป็นครูขอนำเสนอเทคนิคการอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย จากประสบการ์ณจริงของคนที่สอบติดทั้ง 2 ครั้ง ของครูญาดา มาเล่าสู่กันฟัง ทั้งนี้ได้ขออนุญาตจากคุณครูแล้ว จะเป็นอย่างไรกันบ้างไปอ่านได้เลย

[Continue reading]

ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนที่ดี

คุณภาพของนักเรียนเป็นผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของครู คุณภาพของการเรียนการสอนมาจากการออกแบบแผนการสอนหรือแผนการเรียนรู้ที่ดีและนำไปใช้กับนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบแผนการรนสอนจึงเป็นตัวชี้วัดสมรรถภาพที่สำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพครู

[Continue reading]

ความตั้งใจสุดท้ายของในหลวง ร.๙

​เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ในหลวงประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช วันหนึ่งมีรับสั่งให้คณะองคมนตรีเข้าเฝ้าฯ และตรัสว่า “ฉันจะตั้งกองทุนการศึกษา ให้เอาเงินฉันไปใช้ ไปทำอย่างไรก็ได้ เป้าหมายคือให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง”

[Continue reading]

๙ คำสอนของพ่อหลวง ร.๙

การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันควรทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีควรต้องมีความอดทน

[Continue reading]

การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ

การแต่งกายเป็นสิ่งที่แสดงถึงบุคลิกลักษณะของบุคคล การแต่งกายที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงเป็นการส่งเสริมให้บุคคลนั้นมีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงาน ราชการนั้น

[Continue reading]

5 คำพูดครู เปลี่ยนชีวิตเด็ก

เธอทำได้ บางครั้งเด็กเขาก็มีความไม่มั่นใจในตนเอง เขาคิดไปก่อน ว่าเขาทำไม่ได้ ปิดกั้นตนเอง เพราะเขานึกภาพไม่ออก ไม่มีภาพแห่งความสำเร็จ แต่ #ครูที่ดีคือเปิดโอกาสเขา ให้เขาได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้สิ่งที่ตื่นเต้น ยกตัวอย่าง

[Continue reading]

ครู…อาชีพแห่งความมั่งคั่ง

***มั่งคั่งความสุข หลายต่อหลายอาชีพที่ทำไปทุกข์ไป ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ฆ่าหมู ฟันคอปลา ไม่พึงใจในการทำงาน สุขได้เพียงชั่วขณะเฉพาะตอนรับเงินค่าแรงเท่านั้น อาชีพที่เขาทำไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับตัวเขา ไม่ได้สร้างพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์

[Continue reading]

ครู…อาชีพที่เห็นแก่ตัว

จริงหรือ? ครูคืออาชีพที่เห็นแก่ตัว วันนี้แอดมินเพจผิดเป็นครู ไปอ่านเจอบทความดีๆ เลยอยากนำมาให้เพื่อนครูได้อ่านกัน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเห็นแก่ตัวของคนที่เป็นครู ทำแต่งาน ไม่สนใจลูก ไม่เห็นแก่ครอบครัว ไม่เห็นแก่คนรัก

[Continue reading]

อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๒ ประเภท ประเภทแรกคือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กำหนดตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๘ ก.มาตรา ๓๘ ข.

[Continue reading]

จากใจครูธรรมดาคนหนึ่ง…. ถึงนักเรียนที่รักทุกคน

ดิฉันเคยเป็นครูมาก่อน ถึงตอนนี้จะไม่ได้เป็นแล้วแต่ก็อยากจะบอกความในใจ ที่ครูอยากให้ศิษย์แต่ละคนได้รับรู้ไว้ ซึ่งเรื่องเหล่านี้บางครั้งก็พูดไม่ได้

[Continue reading]